Upphandlingar Ramavtal Glasarbeten

Ramavtal Glasarbeten

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Denna upphandling avser ramavtal av glasarbeten. Beställaren avser att teckna avtal med en (1) entreprenör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-04-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-03-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.25