Upphandlingar Ramavtal fordonsbesiktning

Ramavtal fordonsbesiktning

Svealandstrafiken AB, VÄSTERÅS

Uppskattad volym under avtals och optionstid 6MKR

Uppskattad volym SEK 6000000

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-03-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

SVEA190022