Upphandlingar Ramavtal avseende enskilda placeringar i gruppboende med särskild service enligt 9 § 9 LSS

Ramavtal avseende enskilda placeringar i gruppboende med särskild service enligt 9 § 9 LSS

Fagersta kommun, FAGERSTA

Ramavtal avseende enskilda placeringar i gruppboende med särskild service enligt 9 § 9 LSS.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2021.04