Upphandlingar Ramavtal avseende enskilda placeringar i boende med särskild service enligt 9 § 9 LSS

Ramavtal avseende enskilda placeringar i boende med särskild service enligt 9 § 9 LSS

Fagersta kommun, FAGERSTA

Upphandling av ramavtal avseende enskilda placeringar för vuxna i boende med särskild service enligt 9 § 9 LSS.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-12-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2020.49