Upphandlingar Ombyggnad Järntorget

Ombyggnad Järntorget

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Objektet består av ombyggnad av Järntorget ca 2500 m2 samt

Västmannavägen ca 4000 m2. I objektet ingår även belysningsanläggning.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-03-13)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-02-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.15