Upphandlingar Om - och tillbyggnad Källskolan

Om - och tillbyggnad Källskolan

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Detta objekt avser tillbyggnad av personalutrymmen med administrations-lokaler, kurator etc samt utbyggnad av bef matsal. Nya ytskikt, ventilation och el.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-05-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.30