Upphandlingar Livsmedel

Livsmedel

Fagersta kommun, FAGERSTA

Upphandlingen omfattar livsmedel, inklusive distribution, till Köparens beställande enheter. Beställningar görs främst av verksamheter/kök inom kostenheten med även andra verksamheter, som till exempel

caféer och olika former av boenden inom socialförvaltningen, kan komma att avropa från tecknade avtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-04-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.17