Upphandlingar Konsulttjänster inom Bygg

Konsulttjänster inom Bygg

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Upphandlingen avser ramavtal för byggkonsulttjänster inom Bygg enligt upphandlingsdokumentet med bilagor. Uppdragen kan komma att avse arbeten från utredning till projektering och upprättande av slutliga

produktionshandlingar, eller delarbeten inom aktuellt konsultområde. Exempel på tjänster är framtagande av upphandlingsdokument för entreprenader, kostnadskalkyler, CAD ritning, byggledning, kontroll och besiktningsverksamhet, projekteringsledning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2021/0092