Upphandlingar Konsulttjänster inom brandskydd

Konsulttjänster inom brandskydd

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Avtal mellan NVK och leverantören skall tecknas som ramavtal dvs avtalet ska ge NVK rätt att successivt under avtalsperioden avropa konsulttjänster inom brandskydd. Avtal kommer att tecknas med 1 leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-14)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-12-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.74