Upphandlingar Konsulttjänster inom arkitekt och konstruktion

Konsulttjänster inom arkitekt och konstruktion

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Upphandlingen avser ramavtal för konsulttjänster inom arkitekt, konstruktion, landskap samt tillgänglighet enligt upphandlingsdokumentet med bilagor. Ramavtalet omfattar arkitekt-, konstruktörs-, landskapsarkitekttjänster såsom framtagning av handlingar i projektets olika faser såsom förstudie, programunderlag, illustrationer, skisser, programhandlingar, upphandlingsdokument, bygghandlingar, funktionsprogram, tillgänglighetsutlåtande, färdigställande av bygglovshandlingar för mindre projekt etc.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2021/0187