Upphandlingar Grus‐ och krossmaterial

Grus‐ och krossmaterial

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund avser upphandla ramavtal för grus- och krossmaterial för avhämtning.

xxxxxxx

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2020.55