Upphandlingar Grävmaskinstjänster

Grävmaskinstjänster

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Uppdragen avser grävmaskinstjänster för utförande av förekommande schakt- och transportarbeten inom den kommunala gatu- och VA-verksamheten med främst inriktning på VA sanering. Mindre uppdrag till fastighetsavdelningen förekommer även.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2020.22