Upphandlingar Distansutbildning för kurser i gymnasiala och grundläggande vuxenutbildning

Distansutbildning för kurser i gymnasiala och grundläggande vuxenutbildning

Fagersta kommun, FAGERSTA

Fagersta kommun på uppdrag av Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) infordrar härmed anbud för ramavtal avseende gymnasiala kurser och grundläggande vuxenutbildning på distans. Distansutbildningarna ska vara webbaserade via en digital utbildningsplattform och är ett komplement till nuvarande kursutbildningar inom vuxenutbildningen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-10)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-09-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.58