Upphandlingar Digitala infartsskyltar

Digitala infartsskyltar

Fagersta kommun, FAGERSTA

Denna upphandling avser köp, leverans och installation av två (2 st) digitala infartsskyltar inom Fagersta kommun med option på ytterligare en (1) skylt. Uppdraget inkluderar utrustning, stativ, fundament, grävning för fundament, service och support, garantier, tester och dokumentation.

Upphandlingen omfattar ej publiceringsverktyg till skyltarna då Köparen kommer att införskaffa ett publiceringsverktyg genom egen försorg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-20)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-03-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2020.16