Upphandlingar Centralskolan hus R fasadrenovering och fönsterbyte

Centralskolan hus R fasadrenovering och fönsterbyte

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Objektet avser fönsterbyte och tilläggsisolering av fasad.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-13)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.32