Upphandlingar Byggkonsulttjänster

Byggkonsulttjänster

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Upphandlingen avser ramavtal för konsultuppdrag inom Bygg i enlighet med vad som beskrivs i förfrågningsunderlaget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-08-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.43