Upphandlingar Björksta förskola om- och tillbyggnad mottagningskök

Björksta förskola om- och tillbyggnad mottagningskök

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Översiktlig information om objektet

Objektet avser ombyggnad av befintligt kök med tillhörande ytor.

Ny utvändig miljöbod.

Option på konvertering av värmesystem.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-06-12)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-05-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2020.41