Upphandlingar Bemanningstjänster avseende socialsekreterare

Bemanningstjänster avseende socialsekreterare

Fagersta kommun, FAGERSTA

Upphandlingen avser bemanningstjänster avseende socialsekreterare inom:

* Socialsekreterare: Vuxen/missbruk.

* Socialsekreterare: Ekonomi (Försörjningsstöd).

* Socialsekreterare: Barn- och unga.

Upphandlande kommuner:

Fagersta kommun

Sala kommun

Surahammars kommun

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-04-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-03-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2018.82