Upphandlingar Bemanningstjänster avseende arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster

Bemanningstjänster avseende arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster

Fagersta kommun, FAGERSTA

Upphandlingen avser ramavtal som omfattar Fagersta kommuns behov av Bemanningstjänster avseende arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster i enlighet med vad som beskrivs i

förfrågningsunderlaget.

Behovet av tjänsten uppstår vid vakanser, sjukdomar och arbetsanhopningar.

Köparen avser att teckna avtal med max fem (5) leverantörer i respektive område om så många finns att anta. Leverantörerna kommer att avropas enligt rangordning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-04-08)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-03-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.21