Upphandlingar Analystjänster

Analystjänster

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Avtal mellan NVK och leverantören skall tecknas som ramavtal dvs avtalet ska ge NVK rätt att successivt under avtalsperioden avropa analystjänster.

Uppdraget omfattar laboratorieanalyser gällande Fagersta och Norbergs kommuns renvatten, avloppsvatten samt slamanalyser.

Provtagnings- och analysmetoderna ska utföras av ett officiellt laboratorium och följa Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-12)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-10-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.64