Eslövs kommun VO - Särskilt boende 2019

VO - Särskilt boende 2019

Kommunförbundet Skåne, LUND

Kommunförbundet Skåne, inbjuder i egenskap av ombud på uppdrag av de deltagande kommunerna (trettiotre kommuner i Skåne, tre kommuner i Halland och sju kommuner i Kronobergs län) till att lämna anbud i upphandling gällande VO - särskilt boende 2019.

Kommunförbundet Skåne, inbjuder i egenskap av ombud på uppdrag av de deltagande kommunerna (trettiotre kommuner i Skåne, tre kommuner i Halland och sju kommuner i Kronobergs län) till att lämna anbud i upphandling gällande VO - särskilt boende 2019.

Upphandlingen omfattar följande delområde:

A. Enskilda platser i särskilt boende/bostad med särskild service med somatisk inriktning.

B. Enskilda platser i särskilt boende/bostad med särskild service för personer med demens eller annan

varaktig kognitiv svikt.

C. Enskilda platser i särskilt boende/bostad med särskild service för personer med demens eller annan

varaktig kognitiv svikt med mer omfattande behov.

D. Enskilda platser i särskilt boende/bostad med särskild service med annan definierad

specialinriktning som ej avses i A, B eller C.

E. Enskilda platser i hem för viss annan heldygnsvård (korttidsboende).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-16)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-13

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Hallands län, Kronobergs län, Skåne län

Diarie-/referensnummer

19/16