Eslövs kommun VO - Psykiatri 2019

VO - Psykiatri 2019

Kommunförbundet Skåne, LUND

Kommunförbundet Skåne inbjuder i egenskap av ombud på uppdrag av deltagande kommunerna till att lämna anbud i rubricerad upphandling.

Upphandling avser enskilda platser i bostad med särskild service/särskilt boende och i hem för viss annan heldygnsvård (korttidsboende) för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt 5 kap. 5 och 7 §§ socialtjänstlag (2001:453)

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-23)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-05-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

19/20