Eslövs kommun Verksamhetssystem för fordonsförvaltning, bilbokningssytem och digitala körjournaler

Verksamhetssystem för fordonsförvaltning, bilbokningssytem och digitala körjournaler

Eslövs kommun, Eslöv

Eslövs kommun, Serviceförvaltningen inbjuder intresserade Leverantörer till anbudsgivning avseende verksamhetssystem för fordonsförvaltning, bilbokningssystem, nyckelskåp samt digitala körjournaler till Eslövs kommun.

Eslövs kommun, Serviceförvaltningen inbjuder intresserade Leverantörer till anbudsgivning avseende verksamhetssystem för fordonsförvaltning, bilbokningssystem, nyckelskåp samt digitala körjournaler till Eslövs kommun.

Inbjudan

Eslövs kommun, Serviceförvaltningen inbjuder intresserade Leverantörer till anbudsgivning avseende verksamhetssystem för fordonsförvaltning, bilbokningssystem, nyckelskåp samt digitala körjournaler till Eslövs kommun.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen avser verksamhetssystem för fordonsförvaltning, bilbokningssystem och digitala körjournaler till Eslövs kommun.

Idag hanterar Eslövs kommun bilpool 150 fordon inkl. cyklar varav en del är bokningsbara för korttidshyror. All administration, inköp, kostnadsfördelning, mindre service/reparationer, hantering av däckbyte och besiktningar hanterar bilpoolen. Den digitala fordonsförvaltningen ska effektivisera och ge en tidsbesparing åt bilpoolen. Bokningssystemet av fordon ska göra det lätt för Eslövs kommun medarbetare att boka ett fordon i tjänsten. Bokningssytemet ska ge Eslövs kommuns medarbetare en ökad förståelse för hållbara transportval och Eslövs kommun resepolicy. Digitala körjournaler i fordonen ska bidra till att få fram statistik, effektivisera och minska på administrationen.

Samtliga delar och verksamhetssystem för fordonsförvaltning, bilbokningssystem, digitala körjournaler samt Eslövs kommun befintliga nyckelskåp ska samverka med varandra.

I upphandlingen ingår även optioner. Kunden ska ha möjlighet att avropa samtliga optioner under hela avtalstiden. Kunden garanterar inte att optioner kommer att avropas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

SOT.2023.0036