Eslövs kommun Utförandeentreprenad GC-väg och invallningskant i Eslöv

Utförandeentreprenad GC-väg och invallningskant i Eslöv

Eslövs kommun, Eslöv

Utförandeentreprenaden består av två huvuddelar:

A. GC-väg Kvantum-Ystadsvägen.

Eslövs kommun planerar att genom en totalentreprenad anlägga en gång- och cykelväg (ca 500 m) som förbinder östra sidan av Eslövs stationsområde med Ystadsvägen i söder. Omgivande ytor ska utvecklas som parkområde.

B. Mur/invallningskant, stationen.

En invallningskant av cortenplåt ska byggas som skydd mot eventuell läckage från olycka vid farligt gods-transport på järnvägen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-20)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

MOS.2019.0152