Eslövs kommun Utbyte brand och utrymningslarm

Utbyte brand och utrymningslarm

Eslövs kommun, Eslöv

Denna entreprenad omfattar utbyte av befintligt brandlarmsystem och därtill ingående el- och teleinstallationer på Stadshuset i Eslöv.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-24)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-06-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

SOT.2020.0137