Eslövs kommun Upphandling: Nybyggnad föreningslokal Husarängen

Upphandling: Nybyggnad föreningslokal Husarängen

Eslövs kommun, Eslöv

Denna entreprenaden omfattar nyproduktion av föreningslokal samt fristående komplementbyggnad med garage och bollförråd, på en plats där det tidigare legat en mindre föreningslokal. En sidoentreprenad som omfattar utemiljö ingår i denna entreprenad med samordningsansvar. Inom entreprenaden ingår parkeringsytor och hårdgjord yta runt husen.

Nyproduktion Föreningslokal BTA: ca 621 m2.

Nyproduktion garage med bolföråd BTA: ca 154 m2

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-06-12)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

SOT.2023.0101