Eslövs kommun Upphandling av golvarbete

Upphandling av golvarbete

Eslövs kommun, Eslöv

Upphandlingen gäller ramavtal att i erforderlig omfattning utföra löpande och planerade golvarbeten i Eslövs kommuns fastighetsbestånd.

Omfattning preciseras för varje uppdrag

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

SOT.2022.0149