Eslövs kommun Träningshjälpmedel

Träningshjälpmedel

Kommunförbundet Skåne, LUND

Upphandlingen omfattar de skånska kommunernas huvudsakliga inköpsbehov av medicintekniska träningshjälpmedel.

Upphandlingen

Upphandlingen avser de skånska kommunernas huvudsakliga behov av medicintekniska träningshjälpmedel. Upphandlingen består av produktgrupperna: bentränare, arm/bentränare, manuped enkel, manuped avancerad samt tippbräda.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-04)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2019:03