Eslövs kommun Teoretiska gymnasiala vuxenutbildningskurser på distans

Teoretiska gymnasiala vuxenutbildningskurser på distans

Eslövs kommun, ESLÖV

Upphandlingen avser teoretiska gymnasiala vuxenutbildningskurser på distans. Omfattningen av upphandlingen bedöms vara upp till 100 årsstudieplatser per år. Kunden garanterar inte antalet kurser eller elever eftersom detta kan ändras över tid.

Samtliga kurser som Leverantören tillhandahåller ska följa Skolverkets fastställda nationella kursplaner.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

GoV 2024/13