Eslövs kommun Stehagsskolan - ombyggnation

Stehagsskolan - ombyggnation

Eslövs kommun, ESLÖV

Stehagsskolans förskolelokaler skall byggas om till skollokaler. Skolans kök och matsal behöver renoveras och moderniseras för att

uppfylla dagens krav som livsmedelslokal samt kommunens behov för måltidsproduktion.

Övrigt underhållsarbeten skall samtidigt åtgärdas såsom byte ventilationaggregat samt enklare ytskiktsrenovering i närliggande rum.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-22)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-01-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

24/1