Eslövs kommun Städentreprenad

Städentreprenad

Eslövs Bostads AB, ESLÖV

Eslövs Bostads AB (”B”) är ett allmännyttigt kommunalägt bostadsbolag med sin verksamhet i Eslövs kommun. Fastighetsbeståndet består av ca 2 200 lägenheter. För ytterligare information om B se: www.ebo.se.

Lokalvårdstjänster har en central funktion i B:s fastighetsförvaltning och det är av stor vikt att B:s städentreprenör kan säkerställa en jämn och hög nivå på de tjänster som levereras. En god och regelbunden dialog mellan fastighetsförvaltare och leverantör är viktigt för B och är prioriterad inom uppdraget som ett sätt att säkerställa hög kvalitet i utförandet. Våra entrepre-nörer representerar B i sitt utövande av sin tjänst.

Städning och fönsterputsning av Eslövs bostads AB:s fastigheter för gemensamma utrymmen samt kontorslokaler.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

21/19