Eslövs kommun Sopkärlstvätt

Sopkärlstvätt

Eslövs Bostads AB, ESLÖV

Upphandlingen avser avtal för att tillgodose Ebos löpande behov av tvätt av sopkärl och soprum. 

Antalet sopkärl uppgår inledningsvis till 1124 stycken och antalet soprum till 34 stycken, detta kan komma att ändras under avtalets gång.

Ebos samtliga fastigheter är belägna inom Eslövs kommun. 

Tvättning ska ske vid respektive fastighet.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-04-08)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/3