Eslövs kommun Snöröjning och grönyteskötsel

Snöröjning och grönyteskötsel

Eslövs Bostads AB, ESLÖV

Leverantören ska ansvara för att årligen utföra snöröjning under perioden 15 oktober – 15 april samt grönyteskötsel 15 april – 15 oktober för Eslövs Bostads ABs fastigheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-08-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-06-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

19/9