Eslövs kommun Skolskjuts

Skolskjuts

Eslövs kommun, Eslöv

Eslövs kommun, Barn och Utbildning, inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende skolskjuts enligt beskrivning i detta förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor.

Uppdraget innebär skolskjuts för elever till den obligatoriska skolan (grundskola, särskola).

Uppdraget omfattar även transport av elever i anslutning till schemalagda skolaktiviteter, exempelvis badresor.

Inbjudan

Eslövs kommun, Barn och Utbildning, inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende skolskjuts enligt beskrivning i detta förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor.

Uppdraget innebär skolskjuts för elever till den obligatoriska skolan (grundskola, särskola).

Uppdraget omfattar även transport av elever i anslutning till schemalagda skolaktiviteter, exempelvis badresor.

Skolskjutsarna är anpassade till varierade start- och sluttider och för olika stadier.

Skoltransporterna ska ske varje skoldag, 178 dagar/år.

Skolskjuts är regelbunden trafik avsedd för transport av elever till och från skola. För skolskjuts gäller förordning om skolskjutsning SFS 1970:340 och trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning TSVFS 1988:17–TSVFS 1988:21 eller senare.

Upphandlingens omfattning

Uppdraget omfattar skolskjutsar för elever i förskoleklass och grundskola vilka uppfyller grundkraven för att vara berättigade till skolskjuts.

Skolskjutsarna ska utföras under läsårets schemalagda tid; 178 dagar/år. Utöver fasta transporter till och från skola skall fordonen kunna användas för kompletterande transporter som tex till simundervisning. Utöver ovan kan det också bli aktuellt med skolskjuts mellan skolor i Eslövs kommuns tätort, p g a skolrenoveringar.

Sista anbudsdag
33 dagar kvar

(2022-09-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

BoU.2022.0421