Eslövs kommun SAMORDNAD RECIPIENTKONTROLL I KÄVLINGEÅNS AVRINNINGSOMRÅDE 2021-2023

SAMORDNAD RECIPIENTKONTROLL I KÄVLINGEÅNS AVRINNINGSOMRÅDE 2021-2023

Lunds kommun, LUND

Kävlingeåns vattenråd genomför samordnad recipientkontroll i Kävlingeånsavrinningsområde. Recipientkontrollen genomförs i 17 olika vattendrag samt i Vombsjön. Frekvens och typ av analyser och prover varierar mellan de olika vattenförekomsterna. Rapportering sker månadsvis samt i en årsrapport. En á-prislista skall också lämnas för de olika analyspaketen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-10-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

20/68