Eslövs kommun Revisionstjänster

Revisionstjänster

Eslövs kommun, Eslöv

Inbjudan

Revisorerna i Eslövs kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende uppdrag som sakkunnigt biträde till Kommunens revisorer enligt detta upphandlingsunderlag. Uppdraget avser räkenskapsår 2023 med möjlighet till förlängning till och med räkenskapsåret 2026.

Upphandlingens omfattning

Eslövs kommuns inköpsbehov uppskattas till 820 000 SEK/volym/antal per år. Eslövs kommun lämnar ingen garanti för angivna volymer, omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden.

Inbjudan

Revisorerna i Eslövs kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende uppdrag som sakkunnigt biträde till Kommunens revisorer enligt detta upphandlingsunderlag. Uppdraget avser räkenskapsår 2023 med möjlighet till förlängning till och med räkenskapsåret 2026.

För utförlig information om Eslövs kommuns verksamhet, se: Eslövs kommun

Reglemente för Eslövs kommuns revisorer

Upphandlingens omfattning

Eslövs kommuns inköpsbehov uppskattas till 820 000 SEK/volym/antal per år. Eslövs kommun lämnar ingen garanti för angivna volymer, omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden.

Uppdraget avser att i enlighet med Kommunallagens kapitel 9, "God redovisningssed i kommunal verksamhet", samt övriga bilagda dokument, vara sakkunnigt biträde till kommunens förtroendevalda revisorer för granskning av kommunens nämnder och styrelser. Sakkunnig arbetar på uppdrag av, och i nära samarbete med, de förtroendevalda revisorerna i enlighet med uppdragsbeskrivning.

Uppdragsledare biträder i revisionsprocessen med planering, granskning och bedömning. De sakkunniga medverkar aktivt till att revisionen genomförs med den kompetens och kvalitet som uttrycks i gällande lagstiftning, lokala beslut och föreskrifter samt enligt "God redovisningssed i kommunal verksamhet".

Planering av revisionsområde och revisionsinnehåll sker med stöd av en revisionsplan. Planen, som är av övergripande natur, omfattar både förvaltnings och redovisningsrevisionen och fastställs av de förtroendevalda revisorerna. Uppdragsledaren deltar i utarbetande av planen.

Utöver ovanstående kan de förtroendevalda revisorerna i Eslövs kommun beställa tilläggsarbeten för till exempel ytterligare särskild granskning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS.2022.0103