Eslövs kommun Renovering Tak och fasader, Nya Sallerup Eslöv

Renovering Tak och fasader, Nya Sallerup Eslöv

Eslövs Bostads AB, ESLÖV

Upphandlingen avser renovering av tak och fasader på fastigheterna Rudolf Jonassons väg 1-35 i Eslöv och omfattar totalt 28 byggnader. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, varvid etapp 2 och 3 utgör optioner som beställaren har rätt men ingen skyldighet att beställa.

Etapp 1: Rudolf Jonassons väg 17-35 omfattar tio (10) byggnader

Etapp 2: Rudolf Jonassons väg 1-15 omfattar åtta (8) byggnader

Etapp 3: Rudolf Jonassons väg 2-18 omfattar tio (10) byggnader

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-05-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

20/4