Eslövs kommun Renovering av avloppsinstallationer - relining - Rönneberga, Eslöv

Renovering av avloppsinstallationer - relining - Rönneberga, Eslöv

Eslövs Bostads AB, ESLÖV

Relining av 15 huskroppar (322 lägenheter)

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-17)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/9