Eslövs kommun Rekryteringssystem

Rekryteringssystem

Eslövs kommun, Eslöv

Upphandling avser ett rekryteringssystem som stödjer kommunens kompetensbaserade rekryteringsprocess.

Inbjudan

Eslövs kommun, kommunledningskontoret inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende rekryteringssystem.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen avser ett rekryteringssystem som stödjer kommunens kompetensbaserade rekryteringsprocess. Syftet är att säkerställa en enhetlig, effektiv och professionell rekrytering samt eliminera risken för godtycklighet och diskriminering i hantering av sökande.

I upphandlingen ingår grundutbildning vid implementation samt optioner.

Eslövs kommun hade den 31 december 2019 2565 tillsvidareanställda medarbetare (1977 årsarbetare) samt timavlönade och visstidsanställda motsvarande 452 årsarbeten. Kommunen består av sex (6) förvaltningar där varje förvaltning ansvarar för sina rekryteringar. Eslövs kommuns HR-avdelning ansvarar för rekryteringssystemet och är stöd till kommunens chefer i det operativa rekryteringsarbetet. Även massrekrytering av kommunens timvikarier genomförs av HR-avdelningen.

Genom kompetensbaserad rekryteringsprocess arbetar kommunen strukturerat under hela processen med fokus att rekrytera rätt kompetens för verksamhetens behov. Den ökar möjligheterna för saklighet, objektivitet och likabehandling. Syftet är att efterfråga den kompetens som krävs för tjänsten, så att den bäst lämpade kandidaten får jobbet.

Eslövs kommun använder idag ett molnbaserat rekryteringssystem. Under 2019 inkom cirka 11 400 ansökningar till kommunen och cirka 400 rekryteringsärenden hanterades.

Det är cirka 200 användare av systemet vilka delas upp i chefer, chefsstöd och HR-medarbetare.

Siffrorna är enbart en fingervisning av den volym Eslövs kommun hanterar.

Se bifogat: "Rekryteringshandbok för Eslövs kommun".

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-02)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-10-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS.2020.0420