Eslövs kommun Ramavtal ventilationsarbete

Ramavtal ventilationsarbete

Eslövs kommun, Eslöv

Upphandlingen gäller ramavtal inom området ventilationsarbeten i fastigheter förvaltade av Eslövs kommun. Entreprenaden omfattar att utföra löpande och planerade ventilationsarbeten på av beställaren ägda och förhyrda fastigheter i Eslövs kommun.

Uppskattad årsvolym, uppskattad utifrån känd statistik, är ca 600 000 kronor.

Volymen är ingen garanti, utan kan över- och understigas under avtalstiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-04)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-07-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

SOT.2019.0097