Eslövs kommun Ramavtal kylarbete

Ramavtal kylarbete

Eslövs kommun, Eslöv

Upphandlingen gäller ramavtal inom området kylarbeten i fastigheter förvaltade av Eslövs kommun. Entreprenaden omfattar att utföra löpande och planerade kylarbeten på av beställaren ägda och förhyrda fastigheter i Eslövs kommun.

Uppskattad årsvolym, uppskattad utifrån känd statistik, är ca 250 000 kronor.

Volymen är ingen garanti, utan kan över- och understigas under avtalstiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-07-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

SOT.2019.0098