Eslövs kommun Ramavtal Anläggningsentreprenader

Ramavtal Anläggningsentreprenader

Eslövs kommun, Eslöv

Detta ramavtal omfattar mindre och mellanstora anläggningsentreprenader på kommunal mark inom Eslövs kommun.

Avrop från ramavtalet kommer att ske via:

- rangordning

- förnyad konkurrensutsättning

Anbud får lämnas på en eller båda delarna.

Ramavtal kommer att tecknas med upp till tre (3) leverantörer.

Uppskattad volym är 115 MSEK per år.

Takvolym för ramavtalet varefter ramavtalet upphör att gälla, baserat på 5 års avtalstid, är 650 miljoner.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-16)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

SOT.2022.0190