Eslövs kommun Projektledare och byggledare inom bygg och anläggningsbranschen

Projektledare och byggledare inom bygg och anläggningsbranschen

Eslövs kommun, Eslöv

Upphandlingen avser ramavtal för projektledare och byggledare inom bygg och anläggningsbranschen

AUA. 21 Översiktlig information om objektet

Eslövs kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseendeProjektledare och byggledare inom bygg och anläggningsbranschen i Eslövs kommunPlanerad avtalsstart är 2022-07-01

AUA. 22 Objektets läge

Eslövs kommuns vision är att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. Eslöv är en populär bostadskommun med cirka 34 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

SOT.2022.0041