Printer

Eslövs kommun, Eslöv

Upphandlingen avser köp av MFP med tillhörande tjänster. I upphandlingen ingår även mindre utbildningsinsatser.

Köp av MFP med tillhörande tjänster. I upphandlingen ingår även mindre utbildningsinsatser.

Inbjudan

Eslövs kommun, Serviceförvaltningen, inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende Multifunktionsskrivare (MFP) och tillhörande tjänster.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen avser köp av MFP med tillhörande tjänster. I upphandlingen ingår även mindre utbildningsinsatser.

I dagsläget finns drygt 100 st. golvstående MFP och knappt 300 st. bordsskrivare inom Eslövs kommuns verksamheter. Eslöv kommuns skrivarpark består idag av MFP av fabrikat Toshiba och OKI vilka är upplagda på två olika printservrar (se bilaga 6 - Befintlig skrivarpark). Dessutom har Eslövs kommun ungefär 100 skrivare av fabrikat HP som är av äldre modell och i utfasning. Dessa ligger idag på en separat printserver. Eslöv kommun har idag inga skrivare med FollowMe-lösning. Eslövs kommun har för avsikt att effektivisera och minska antalet MFP och kan därför inte lämna några konkreta volymangivelser för ramavtalet. Det faktiska behovet kan understiga och överstiga uppskattade volymer. Leverantören ska tillgodose Eslöv kommuns verkliga behov.

Eslövs kommuns inköpsbehov uppskattas till åtta miljoner (8 000 000) SEK för hela avtalstiden inklusive eventuella förlängningar.

Eslövs kommun lämnar ingen garanti för angivna volymer, omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden.

Utvärdering sker på följande grund:

- pris

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-04-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

SOT.2020.0193