Eslövs kommun Partnering snö- och halkbekämpning

Partnering snö- och halkbekämpning

Eslövs Bostads AB, ESLÖV

De föränderliga förutsättningarna för snö- och halkbekämpningsentreprenader väcker behovet av hitta nya former för upphandling som gör det enklare att hitta rätt entreprenadutformning och en rättvis riskfördelning mellan parterna. Eslövs Bostads AB genomför därför en partneringupphandling avseende snö- och halkbekämpning i syfte att åstadkomma en samverkansentreprenad som ger parterna förutsättningar att gemensamt utforma hur arbetet ska bedrivas under en sjuårsperiod.

För ytterligare information om B hänvisas till bolagets hemsida www.ebo.se

B vill genom samverkan med lämplig L genomföra en entreprenad för snö- och halkbekämpning med en arbetsprocess benämnd ”partnering”. Målsättningen är att samlad kompetens, kreativitet och engagemang ska åstadkomma kvalitativa och prisvärda tjänster.

B kommer att skriva kontrakt med en (1) L.

B:s budget per år för snö- och halkbekämpning har historiskt varit ca 1-1,5 Mkr.

Det är endast möjligt att lämna anbud som omfattar hela entreprenaden.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-05-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/6