Eslövs kommun Östergatan etapp 4 och Skoltorget

Östergatan etapp 4 och Skoltorget

Eslövs kommun, Eslöv

Anläggning av gator, GC-vägar, torg- och parkytor, VA, belysning samt trafiksignal på Östergatan samt både allmän platsmark och kvartersmark inom fastigheten Gåsen 17. Frågor besvaras när beställaren återkommer från semestern den 19 augusti.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-08-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-07-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

MOS.2019.0908