Eslövs kommun Östergatan etapp 4 och Skoltorget,

Östergatan etapp 4 och Skoltorget,

Eslövs kommun, Eslöv

Anläggning av gator, GC-vägar, torg- och parkytor, VA, belysning samt trafiksignal på Östergatan samt både allmän platsmark och kvartersmark inom fastigheten Gåsen 17. Två stycken PM kommer att kompletteras: handling 10.3 och 10.4.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-06-10)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-05-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

MOS.2019.0531