Eslövs kommun Öppenvård 2024, Skåne, Halland, Kronoberg

Öppenvård 2024, Skåne, Halland, Kronoberg

Skånes Kommuner, LUND

Öppenvård 2024, Skåne, Halland, KronobergLot nr.: 1

Allmänna frågor

Öppenvård 2024, Skåne, Halland, Kronoberg

Last tender date: 07/02/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Skånes Kommuner

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22117

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22117&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 08/30/2026 00:00:00Lot nr.: 2

Delområde 1 Behandling och stöd till barn( 0-17 år) med eller utan deras familjer

Öppenvård 2024, Skåne, Halland, Kronoberg

Last tender date: 07/02/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Skånes Kommuner

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22117

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22117&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 08/30/2026 00:00:00Lot nr.: 3

Delområde 2 Utredning av barn (0-17 år) och deras familjer

Se upphandlingsdokument

Last tender date: 07/02/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Skånes Kommuner

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22117

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22117&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 08/30/2026 00:00:00Lot nr.: 4

Delområde 3 Behandling och stöd till enskilda vuxna (18+ år) - Programvistelse

Öppenvård 2024

Last tender date: 07/02/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Skånes Kommuner

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22117

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22117&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 08/30/2026 00:00:00Lot nr.: 5

Delområde 4 Behandling och stöd till enskilda vuxna (18 + år) - Övrig öppenvård

Se upphandlingsdokument

Last tender date: 07/02/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Skånes Kommuner

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22117

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22117&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 08/30/2026 00:00:00Lot nr.: 6

Obligatoriska krav

Se upphandlingsdokument

Last tender date: 07/02/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Skånes Kommuner

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22117

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22117&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 08/30/2026 00:00:00

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-07-02)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2024-06-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län, Kronobergs län, Skåne län

Diarie-/referensnummer

23/6