Eslövs kommun Om- och tillbyggnad, by D på Marieskolan

Om- och tillbyggnad, by D på Marieskolan

Eslövs kommun, Eslöv

Projektet avser om- och tillbyggnad av slöjdlokaler, by D på Marieskolan i Marieholm. Byggnaden kommer att innehålla undervisningsrum för trä/metall och textil, arbetsrum och tekniska utrymmen. Handlingarna är upprättade för totalentreprenad.

Entreprenaden etappuppdelas. Etapp 1: tillbyggnad av byggnad D påbörjas, färdigställas och efter besiktning överlämnas till beställaren. Etapp 2: ombyggnad av bef byggnad D påbörjas. Total lokalarea på bottenplan, LOA: ca 300 m2. Tillbyggnadsarea, BYA: ca 200 m2.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-08-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-06-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

SOT.2019.0099