Eslövs kommun Om- och tillbyggnad av Hasslebo Förskola

Om- och tillbyggnad av Hasslebo Förskola

Eslövs kommun, Eslöv

Projektet avser om- och tillbyggnad av Hasslebo förskola i Stehag.

Den nya byggnaden kommer att innehålla undervisningsrum, arbetsrum och tekniska utrymmen. I projektet berörs i mindre omfattning den bef förskolan samt den utvändiga miljön. Handlingarna är upprättade för utförandeentreprenad. Arbetena framgår enligt upprättade FFU-handlingar och avser mark- och byggnadsarbeten samt tillhörande VS-, Vent- och EL-installationer för byggnad.Tillbyggnadsarea BTA: ca 570 m2 inkl vinterträdgård, utesov mm.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-07-01)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-05-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

SOT.2019.0093